Tini 't Hart-Ottens

  Praktijk voor Relatie en gezinstherapie, EPT en Gestalt Coaching & Therapie

  Het begrip 'Gestalt' staat voor 'een totaalbeeld,' waarbij het geheel meer is dan de som der delen.
  Zo is een tafel meer dan vier balken en een plank, en is de menselijke persoonlijkheid meer dan de som van de afzonderlijke en beschrijfbare en meetbare eigenschappen. De waarnemingspsychologie gaat er vanuit dat de mens meer ervaart dan de som van de afzonderlijke zintuiglijke prikkels.
  Een aantal kenmerken van Gestalttherapie zijn:

  De aandacht voor het (lichaams) gewaarzijn, wat 'awareness' wordt genoemd.
  Het belang van dat gewaarzijn
  hier en nu en dus minder toekomst en verleden.
  Het holistisch kijken naar de mens: als geheel van lichaam en geest.
  Het contact, zowel tussen de cliënt en zijn omgeving als tussen de therapeut en zijn cliënt
  .
  Het belang van de ervaring ( het experiëntiële) boven of tenminste naast het rationele.

  Het vindt plaats op de contactgrens.

  Gestalttherapie houdt zich bezig met het 'hoe' en 'wat' of 'waarom' bezig.
  Het 'hoe' is hierin ook het 'wat', hoe iemand spreekt, kijkt, zich terugtrekt, zegt veel over hoe hij contact maakt met de ander en wat er misloopt. Een gestalttherapeut zal vertellen aan de cliënt wat hij zelf ziet en voelt.
  Door dit te benoemen kunnen de therapeut en de cliënt beiden nagaan wat er gebeurt op de contactgrens.

  Tijdens het leerproces kan dit samen met de bio-energetica en andere lichaamsgerichte bewustwordings technieken worden ingezet.

               EAGT   RBCZ  SCAG

  2011 © Tini Ottens