Tini 't Hart-Ottens

  Praktijk voor Relatie en gezinstherapie, EPT en Gestalt Coaching & Therapie

  Mijn naam is Tini 't Hart-Ottens.
  Sedert 1981 jaar heb ik een relatie met mijn partner, we hebben twee inmiddels volwassen zoons.
  Lang geleden ben ik mijn carrière begonnen als staflid in een 'Vormingscentrum voor Jong Volwassenen'.
  Waar ik de creativiteits groepen voor mijn rekening nam, en leiding gaf aan de groep die zich bezig hield met Biologisch Dynamische voeding, waaronder kooklessen. Dit heeft later de realisatie van een verkooppunt tot gevolg gehad. 
  Na de geboorte van mijn oudste zoon heb ik als creatief therapeute in de psychiatrie gewerkt, op diverse afdelingen.
  De langste tijd op de dagbehandeling. Daar kwam een grote diversiteit aan cliënten en problematieken langs. Ik heb er met 3 verschillende niveau groepen en de daarbij aansluitende therapieën gewerkt. Tevens heb ik een aantal cliënten individueel behandeld.

  Hierna kwam de mantelzorg op mijn pad. Waaronder de begeleiding van mijn twee dyslectische zonen.Deze heb ik, met de hierbij jammer genoeg vaak bijhorende problematiek, door hun hele lagere en middelbare schooltijd heen begeleid en geholpen.
  Wat me ook noodzaakte om me steeds meer in hun 'leerprobleem van de Dyslexie', te verdiepen. Om dit alles uiteindelijk in de vorm van een onderzoek en eind verslag te kunnen gebruiken in mijn laatst afgesloten opleidingen. 
  Met als titel:                                     Leerstoornissen en de DSM VI,
                      "Gedragsproblemen ten gevolge van of samenhangend met een leerstoornis."

  Vanaf 1994 heb ik ervoor gekozen om ook de benodigde mantelzorg te verlenen aan onze ouders, tot en in hun laatste levensfase.Hier denk ik met veel dankbaarheid en tevredenheid aan terug, omdat het me ook veel leerde. En me veel waardevolle herinneringen en onverwachte geschenken gaf. Het hielp me om op een waardige manier ook de eventueel oude onverwerkte problemen meer los te laten en af te ronden, tijdens deze fase in hun en mijn leven.
   
  Als vrijwilliger was ik verbonden aan een unit voor "Palliatieve Terminale Zorg' aan psychiatrisch patiënten binnen GGZ centraal, Zon en Schild.

  Tevens begeleidde ik sinds augustus 2010 tot juni 2014 een groep vrijwilligers, die als coach werkzaam zijn met kinderen uit multiculturele en multiprobleemgezinnen. Hieronder zijn ook een aantal studenten van diverse MBO en HBO opleidingen, die dit als een stage ervaring vorm kunnen geven. 

  Tot midden 2016  begeleidde ik in diverse vormen en naar behoefte ca. 31 vrijwilligers in een centrum voor psychogeriatrische en somatische problematiek. Een zeer diverse groep mensen die op allerlei vlakken binnen de instelling hun bijdragen leveren.
  Waarbij ik aan een aantal mensen individuele coaching sessies gaf, om beter te kunnen integreren en herintreden na en of tijdens hun GGZ behandeling.

  Op dit moment geef ik Individuele - en Relatie en Gezinstherapie in mijn praktijk aan huis.

  In mijn jongere jaren heb ik ook jarenlang ervaring opgedaan en scholing gevolgd in de 'Bio-Energetica', en vele andere  lichaamsgerichte vormen van therapie. Hier heb ik o.a. in de VS en in Amsterdam een grote diversiteit aan cursussen voor gevolgd. Deze kennis heb ik binnen de psychiatrie en in mijn eigen praktijk toegepast. Ik integreer het als het van pas komt in mijn huidige werk.
  Met behulp van zang en de eigen stem werkte ik als een andere mogelijkheid en ingang voor therapie en een gewenste verandering.
  Ik gebruikte dit in workshops voor groepen, en heb ik er in individuele therapie mee gewerkt. Bijvoorbeeld als middel om al experimenterend je stem te verheffen en wat meer uit je schulp te durven kruipen.En letterlijk een groter bereik te creëren en meer plek in te durven nemen.

  Sinds 2008 ben ik met veel plezier weer gaan studeren vanuit de wens als Relatie- en Gezinstherapeute te werken.
  En ben ik begonnen aan het 'Kempler Instituut Nederland' met de opleiding 'Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestaltgezinstherapie.'
  Ik heb het post HBO diploma behaald in 2011, Ervaringsgerichte Psychosociaal Therapeut en Gestaltcoach. 
  De Masterclass is in 2012 afgerond, die leidde op voor het diploma voor Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie en Gestalt Gezinstherapie.  
  Tegelijkertijd volgde ik in 2008 de HBO Ecologische Pedagogiek, afgerond in 2009. Waarna ik aansluitend nog 1,5 jaar de Master  Ecologische Pedagogiek aan de Hu te Utrecht heb gevolgd.              

  Mijn opleidingen zijn;
  Nxx, leraressen opleiding Kinderverzorging,Kinderopvoeding en Handenarbeid.

  Bachelor Social Work in de Ecologische Pedagogiek, 1,5 jaar Master Ecologische Pedagogiek.
  Post HBO registeropleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie.
  Gestaltcoach en Gestalttherapeut.
  Basistraining Emotionally Focused Therapy.(EFT)
  Gestalt Associates Training Los Angeles (Gatla), Couples Therapy for Therapists, + Basic Group, in Portugal.


  Ik ben aangesloten bij;
  Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT). 
  The European Association for Gestalt Therapy (EAGT).  
  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.(RBCZ)
  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.(SCAG)

              EAGT   RBCZ  SCAG

  2011 © Tini Ottens